Protipožiarne dvere a steny CAG

Použitie protipožiarnych dverí je často stanovené predpismi - napríklad medzi garážou a obytnou zónou alebo pri kotolni sú podľa projektu vyžadované dvere aj zárubne v protipožiarnom a prípadne aj dymotesniacom prevedení.
Rozdiel času prehorenia "obyčajných" dverí a protipožiarnych je najmenej 25 minút. Tento čas je pri likvidácii požiaru kľúčový.
Ak je súčasťou vášho domu kotolňa na pevné palivo alebo garáž, zvážte k oddeleniu týchto priestorov radšej dvere s protipožiarnou odolnosťou, aj keď vám to projektová norma nepredpisuje.

Protipožiarne dvere majú vždy štítok s označením požiarnej odolnosti. Štítok uvádza čas, za ktorý dvere prehoria, druh konštrukcie, dymotesnosť a osadenie dverným zatváračom.

Príklad označenia: EI (EW) 30 S C DP3
EI = dvere brániace šíreniu požiaru
EW = dvere obmedzujúce šírenie požiaru (miernejšie kritériá prestupu tepla ako u označenie EI)
S = dvere dymotesné
C = dvere s dverovým zatváračom
30 = hodnota požiarnej odolnosti v minútach
DP3 = krídlo vyrobené z horľavých materiálov
= dvere obsahujú požiarne alebo dymotesniace tesnenia (napr. spevňujúca páska)

PROTIPOŽIARNE DVERE PYROBOARD (plné), PYROGLASS (presklené 3/3) a PYROPANE (menšie presklené plochy) majú vždy požiarnu odolnosť EI / EW 30 DP3. Spĺňajú teda obe kritériá požiarnej odolnosti po dobu 30 minút. Ďalej ponúkame PROTIPOŽIARNE DVERE dymotesné PYROSMOKE (plné), u ktorých je v označení doplnilo písmeno S (EI / EW-S 30 DP3). Všetky protipožiarne dvere môžu byť osadené dverným samozatváračom, v označení dverí teda pribúda písmeno C (EI / EW-C 30 DP3). Protipožiarne dvere pre ochranu vášho majetku a života podstatné. V prípade vzniku požiaru škody spôsobené rozšírením požiaru do ostatných priestorov výrazne nižšie.

PROTIPOŽIARNE STENY - v našej ponuke nájdete aj možnosť výroby protipožiarnych stien s rôznymi variantami svetlíkov a nadsvetlíkov. Na výšku je možné vyrobiť stenu s nadsvetlíkom do výšky 3,5 metra a na šírku aj niekoľko desiatok metrov. Všetky protipožiarne steny majú požiarnu odolnosť 30 minút a sú certifikované v slovenskej skúšobni.

Certifikát výrobku požiarne drevené dvere plné dymotesniace PYROSMOKE

Certifikát výrobku požiarne drevené dvere plné PYROBOARD

Certifikát výrobku požiarne drevené dvere presklenené PYROGLASS PYROPANE